De alles omverwerpende kracht van het fragment

Kees Fens, De schoonheid van scherven

(...) kunst moet afgerond en gaaf zijn. Iets in de trant van een mislukte roman staat altijd hoger op de hiërarchie-ladder dan een geniaal fragment. Fragmenten bestaan niet als genre, zelfs niet als inferieur genre.

Gerrit Komrij, Hoe zingt de kreeft als hij kookt?

Wat is, in de tweede helft van de twintigste eeuw, onze cultuur anders dan een verzameling fragmenten, losse flarden die uit alle macht een schijn van samenhang proberen op te houden.

Gerrit Komrij

Over Uitgeverij Fragment

Uitgeverij Fragment, gevestigd in Leiden, is in 2015 opgericht door Frank van den Ingh. Eerder nam hij het initiatief tot de volgende publicaties:
- Zeer Geachte Heer Van het Reve (brieven van Vestdijk), Avalon Pers (2006)
- De onsterfelijke dood van de hand van Kees Fens, De Uitvreter (2008)
- Het leven is een barre verschrikking (brieven van G. Reve aan Edith Visser), Statenhofpers (2009)

De Uitgeverij richt zich op non-fictie: beschouwingen en essays, op het terrein van de literatuur en beeldende kunst. Daarnaast kunnen persoonlijke fascinaties van de uitgever leiden tot een publicatie.
De boekjes worden uitgegeven in een beperkte oplage.

Uitgaven

August Willemsen, Brieven aan De Lantaarn

Toegelicht en van een nawoord voorzien door Jan Paul Hinrichs

Brieven aan De Lantaarn documenteert de weinig bekende samenwerking van meester-vertaler August Willemsen (1936-2007) en het Leidse studentenuitgeverijtje De Lantaarn. Deze gaf in de jaren 1981-1983 drie vertalingen door Willemsen van Braziliaanse auteurs uit: Gedichten door João Cabral de Melo Neto, Gedichten van Manuel Bandeira en de novelle Het uur en ogenblik van Augusto Matraga van João Guimarães Rosa. Alleen het laatste boekje werd later door een reguliere uitgeverij herdrukt. Alle vijftien brieven van Willemsen aan De Lantaarn zijn in deze uitgave gepubliceerd en uitvoerig toegelicht door De Lantaarn-redacteur van weleer, slavist Jan Paul Hinrichs. In zijn nawoord gaat hij dieper in op de samenwerking. De uitgave verschijnt in een eenmalige oplage van 75 exemplaren en is rijk geïllustreerd, onder andere met de covers van de nu bijna onvindbare, in lage oplage verschenen De Lantaarn-uitgaven.

48 p.
Formaat: 20x13 CM
Oplage: 75

Prijs: uitverkocht

Sarah Hart, De straten van Parijs

Sarah Hart schreef jarenlang een column in de boekenbijlage van Vrij Nederland. Een aantal van deze columns, over Ierland, waar haar familie vandaan komt, en Parijs, waar ze bijna twintig jaar gewoond heeft, zijn gebundeld in: Gehuurde wereld (1998).
In de Straten van Parijs keert Sarah Hart terug naar haar allereerste jaren in Parijs, vanaf 1970, het jaar waarin ze een stad ontdekte, waar ze de rest van haar leven wilde blijven wonen.
De Straten van Parijs: een wandeling door een verloren tijd.

20 p.
Gedrukt op Zerkall Bütten
De oplage bedraagt 200 exemplaren.

Prijs: €17,50
Verzendkosten: €3,50

Don-Aminado, Ook valsemunters hebben hun kosten

Uit het Russisch vertaald en van een nawoord voorzien door Jan Paul Hinrichs.

De oplage bedraagt 50 exemplaren.
18 p. (2017)
Formaat: 20x13 CM

Prijs: uitverkocht

Maxim Februari, 'Eerst komt het wachten, het verheugen...'

De oplage bedraagt 50 exemplaren.
9 p. (2016)
Formaat: 20x13 CM

Prijs: uitverkocht

Bestellen / Betalen

Bestelling geschiedt door overmaking van de prijs te vermeerderen met het bedrag van de
verzendkosten naar rek. NL26 KNAB 0255 4590 25 tnv Uitgeverij Fragment, onder vermelding van uw adresgegevens

Contact

E: uitgeverijfragment@gmail.com
M: 06-25075271